Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Ο Σύνδεσμος Τσέρια Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος


Προηγούμενη
Γ.Σ. 2007
Γ.Σ. 2008
Γ.Σ. 2009
Γ.Σ. 2010
Γ.Σ. 2011


ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Κάθε χρόνο, σύμφωνα με το καταστατικό μας, πραγματοποιείται η ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, όπου τα μέλη ψηφίζουν τόσο τον απολογισμό έργου κα οικονομικών για το προηγούμενο έτος, όσο και τον προγραμματισμό δράσεων και προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Από το 2006 ξεκινήσαμε την ψηφιοποίηση του αρχείου μας και παρακάτω μπορείτε να συνδεθείτε με το έτος που σας ενδιαφέρει προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας.

Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής