Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Ο Σύνδεσμος Τσέρια Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος


Προηγούμενη
Πρόοδος έργου
Εκκλησίες Ε.Μ.
Μνημεία
Καμπινάρι
Μοναστήρια
Αγιογράφοι
Φωτοσυλλογή
Προβολές Ε.Μ.
Αφίσα εκδηλώσεων
Έντυπο

 Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ' Σεπτεμβρίου 18,
Τ.Κ.
104 32, Αθήνα

 

 

Ανάδειξη – προβολή Βυζαντινών και μεταβυζαντινών Εκκλησιών, Μοναστηριών και θρησκευτικών τελετών» στον Δήμο Λεύκτρου, Ν. Μεσσηνίας
 

Κύριοι στόχοι του Σχεδίου είναι:

1. Η συμβολή στη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού.
2. Η προβολή και ανάδειξη των βυζαντινών και μετά-βυζαντινών εκκλησιών της περιοχής.
3. Η προστασία των μνημείων αυτών μέσα από ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων και τοπικών αρχών της περιοχής για την ιστορική σημασία τους.
4. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της προώθησης του θρησκευτικού τουρισμού.
5. Η ενημέρωση της νέας γενιάς της περιοχής για την ιστορική σημασία των συγκεκριμένων εκκλησιών που θα κληθεί στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον να τις διατηρήσει, διασώσει και προστατεύσει.
6. Η προώθηση της έννοιας του εθελοντισμού και της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας για
τη διάσωση και διατήρηση της ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Άλλωστε η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού και ιδιαίτερα ο προσκυνηματικός περιηγητισμός, ως μία ιδιαίτερη εναλλακτική μορφή τουρισμού που εμπλουτίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν, αποτελεί και στόχο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (πρόγραμμα «Στα βήματα του Απόστολου Παύλου») και όπως δήλωσε σε σχετικό συνέδριο η αρμόδια Υπουργός: «Από τη δική μας πλευρά ως πολιτεία, μας ενδιαφέρει η προσέλευση προσκυνητών και ο θρησκευτικός τουρισμός, ο οποίος είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος, σ’ όλο τον κόσμο»,  τόνισε κατά την ομιλία της η κ. Πετραλιά ενώ χαρακτήρισε τη νέα αυτή μορφή τουρισμού ως «πραγματικό όχημα για την 12μηνη διάρκεια της τουριστικής περιόδου», δεδομένου ότι αποτελεί το 18% του ΑΕΠ και τομέα όπου προβλέπεται να απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα άνω των 800.000 συμπολιτών μας».

Ο Δήμος Λεύκτρου έχει την δυνατότητα να ενισχύσει την τοπική του οικονομία αλλά και συγχρόνως να διαφυλάξει και να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του. Οι ενέργειες που συνθέτουν τη δράση εξασφαλίζουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων και δύνανται να επιφέρουν τα αναμενόμενα επιθυμητά αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Επομένως ομάδες-στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι η τοπική κοινωνία με έμφαση στους νέους και στους τοπικούς φορείς αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής.

 

Τα αποτιμώμενα αποτελέσματα αναμένεται να είναι:

  1. Η απασχόληση ενός ατόμου που για 12 μήνες θα σχεδιάζει και θα συντονίζει τις ενέργειες του σχεδίου δράσης.

  2. Η παραγωγή 1.000 DVD με Ελληνική και Αγγλική αφήγηση.

  3. Η παραγωγή 10.000 ενημερωτικών φυλλαδίων Ελληνικά και Αγγλικά.

  4. Η ύπαρξη, πλέον, της ιστοσελίδας του φορέα υλοποίησης και των συνδέσμων (links) στο δικτυακό τόπο των Δήμων-στόχων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Μεσσηνίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου θα περιέχει πληροφορίες για το σύλλογο (ιστορία, δράσεις), τις βυζαντινές και μετά-βυζαντινές εκκλησίες και την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και θα προσελκύει νέα μέλη.

  5. Η διεξαγωγή περίπου 5 επισκέψεων (όσα και τα σχολεία περίπου) και παρουσιάσεων του DVD στα σχολεία της περιοχής προκειμένου η νέα γενιά της Μεσσηνίας να έρθει σε επαφή με την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της Μάνης.

  6. Η αύξηση του θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής.

  7. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ. και κατά 20% από Εθνικούς πόρους


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής