Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Ο Σύνδεσμος Τσέρια Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος


Προηγούμενη
Πρόοδος έργου
Παλαιοχριστιανικές
Μανιάτες Χριστιανοί
Ν. Δρανδάκης
Εκκλησίες Μ.Μ.
Επισκοπή
Μνημεία Α'
Μνημεία Β'
Εικονογραφία
Προβολές Μ.Μ.
Αφίσα εκδηλώσεων
Έντυπο

 Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ' Σεπτεμβρίου 18,
Τ.Κ.
104 32, Αθήνα

 

 

Πρόοδος σχεδίου δράσης


 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 2 και για το διάστημα Φεβρουάριος έως Μάρτιος, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

 • Διενεργήθηκε έρευνα για το άτομο που θα προσληφθεί για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

 • Υπογράφηκε στις 1/2/2008 σύμβαση εργασίας διάρκειας 10 μηνών με ένα άτομο (Γ), για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

 • Οργανώθηκε το γραφείο στην Αρεόπολη, σε παραχωρούμενο χώρο από το Δήμο Οιτύλου, όπου θα υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης και ορίστηκε η υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

 • Άρχισε η βιβλιογραφική έρευνα για την εξεύρεση στοιχείων, σχετικά με τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της περιοχής.

 • Απεστάλησαν επιστολές στο Εθνικό - Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών και στην 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης, με τις οποίες ενημερώσαμε για το υπό υλοποίηση σχέδιο δράσης και ζητήσαμε άδεια για κινηματογράφηση συγκεκριμένων ευρημάτων, καθώς και τη συνεργασία τους.

 • Εντοπίστηκαν οι περισσότερες εκκλησίες, οι οποίες θα κινηματογραφηθούν για τις ανάγκες του DVD.

 • Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με την ομάδα των εθελοντών, όπου αναλύθηκε το σχέδιο δράσης και εντοπίστηκαν τα σημεία που απαιτείται η συμμετοχή τους.

 • Σχεδιάστηκε η κεντρική πινακίδα του σχεδίου δράσης που θα τοποθετηθεί έξω από το γραφείο.

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου 2 για το διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος, θα πραγματοποιηθούν τα εξής:

 • Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επίπλων (γραφεία, ντουλάπες κ.τ.λ.).

 • Αγορά απαιτούμενων βιβλίων για την εύρεση στοιχείων σχετικά με τις εκκλησίες.

 • Δημοσιεύσεις σε έντυπα της ευρύτερης περιοχής για τη δημοσιοποίηση του υπό υλοποίηση σχεδίου δράσης.

 • Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των βυζαντινών, μετά-βυζαντινών εκκλησιών, μοναστηριών και καστρομονάστηρων της περιοχής.

 • Έναρξη βιντεοσκόπησης των θρησκευτικών τελετών. Συγγραφή κειμένων για τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα τέμπλα, τα μαρμάρινα διακοσμητικά στοιχεία, τις τοιχογραφίες και τον διάκοσμο.

 • Σύσταση μιας ομάδας που θα αποτελείται από τοπικούς και άλλους φορείς, η οποία θα συνεισφέρει στους στόχους και τις ενέργειες της δράσης μέσω του συντονισμού των ενεργειών και της δημιουργίας συνεργιών.

 • Σύσταση ομάδας εθελοντών που θα συνεισφέρει καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου.

 • Δημιουργία και τακτική ανανέωση ιστοσελίδας του φορέα υλοποίησης, όπου θα αναφέρονται οι ενέργειές του έργου και η ιστορία του Συλλόγου, ενώ θα παρουσιαστεί σταδιακά και το υλικό που αφορά τις εκκλησίες και την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Μάνης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ. και κατά 20% από Εθνικούς πόρους


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής