Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Ο Σύνδεσμος Τσέρια Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος


Προηγούμενη
Πρόοδος έργου
Σαγιάς
Διαδρομές
Περιγραφή διαδρ. 1-5
Περιγραφή διαδρ. 6-10
Περιγραφή διαδρ. 11-15
Εφημερίδες

 Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ' Σεπτεμβρίου 18,
Τ.Κ.
104 32, Αθήνα

 

 

«Καταγραφή, καθαρισμός, χαρτογράφηση, σηματοδότηση και προβολή των μονοπατιών του βουνού Σαγγιάς» που εκτείνεται στους Δήμους Αν. Μάνης και Οιτύλου, Ν. Λακωνίας
 

Κύριοι στόχοι του Σχεδίου είναι:

1. Η καταγραφή, καθαρισμός, σήμανση και χαρτογράφηση με GPS, των μονοπατιών του Σαγγιά στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.
2. Η προβολή, ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής, λαογραφικής, περιβαλλοντολογικής παράδοσης της περιοχής-στόχου.
3. Η προώθηση του ιστορικού, πολιτισμικού, θρησκευτικού και φυσιολατρικού τουρισμού στην περιοχή.
4. Η αύξηση της απασχολησιμότητας και η ενίσχυση του εισοδήματος των κατοίκων, αφού η φιλοσοφία του εναλλακτικού τουρισμού, συνοψίζεται στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, των πόρων του τουριστικού προορισμού, αλλά και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με ήπια μορφή.
5. Ο συντονισμός της δράσης αρμόδιων φορέων για την συντήρηση και προβολή του παραδοσιακού αυτού οδικού δικτύου το οποίο οδηγεί και αναδεικνύει μεγάλης σημασίας μνημεία.
6. Η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικά των ενδημικών φυτών του Σαγγιά.
7. Η ενίσχυση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.
8. Η συμπληρωματική κατάρτιση συνοδών-οδηγών χώρων για ειδικές μορφές τουρισμού (πεζοπορικός, αθλητικός, πολιτιστικός) όπως είναι τα μονοπάτια, τα σπήλαια, τα μνημεία, ο θρησκευτικός τουρισμός κ.λ.π.

Αιτία επιλογής του συγκεκριμένου Δήμου αποτέλεσε η βαριά πολιτιστική κληρονομιά του ανά τους αιώνες και οι ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου για ανάπτυξη και πρόοδο. Υπόψη ότι το 2006 ολοκληρώθηκε η καταγραφή, καθαρισμός, σήμανση και χαρτογράφηση του πεζοπορικού δικτύου στον όμορο Δήμο Οιτύλου, μήκους 100 χλμ., το οποίο αποτελεί το παλιό οδικό δίκτυο ανάμεσα στους 60 και πλέον παραδοσιακούς οικισμούς. Σ’ αυτή την προσπάθεια ο Σύνδεσμος Τσεριωτών λειτούργησε συμβουλευτικά και υποστηρικτικά για την ολοκλήρωση του έργου. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την δράση είχε επίσης και ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών το οποίο συνεργάστηκε με τον Σύνδεσμο και θα στηρίξει και την προτεινόμενη δράση.

Το πεζοπορικό δίκτυο δεν επεκτάθηκε και στα μονοπάτια του βουνού Σαγγιάς λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης, το δίκτυο μονοπατιών του Δήμου Οιτύλου θα ενοποιηθεί με το δίκτυο του Σαγγιά και του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οπότε εύκολα πλέον μπορεί να προβληθεί ως μοναδικό δίκτυο τουλάχιστον για την Πελοπόννησο και να καλύψει έτσι και τους τέσσερις βαθμούς δυσκολίας, τόσο για τον απλό πεζοπόρο, όσο και για τον απαιτητικό ορειβάτη.

Οι προτεινόμενες ενέργειες εξασφαλίζουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων και δύνανται να επιφέρουν τα αναμενόμενα επιθυμητά αποτελέσματα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

 

Τα αποτιμώμενα αποτελέσματα αναμένεται να είναι:

1. Η καταγραφή, σήμανση και χαρτογράφηση με GPS των πιο σημαντικών μονοπατιών στην περιοχή-στόχο.
2. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, αλλά και μοναδικού φυσικού κάλους.
3. Η έκδοση 3.000 ενημερωτικών χαρτών, η προβολή ενημερωτικού υλικού (με χάρτες και φωτογραφίες) στον δικτυακό τόπο σχετικών φορέων.
4. Η απασχόληση ενός ατόμου.
5. Η ενημέρωση, πληροφόρηση και βιωματική εμπειρία των νέων μέσω των 5 εκπαιδευτικών εκδρομών που θα διοργανωθούν στην περιοχή-στόχο.
6. Η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου για την καλύτερη προστασία και την ανάδειξη των μνημείων που συνδέουν τα μονοπάτια.
7. Η συμπληρωματική κατάρτιση συνοδών-οδηγών για ειδικές μορφές τουρισμού, όπως είναι τα μονοπάτια, τα σπήλαια, τα μνημεία, ο θρησκευτικός τουρισμός κ.λ.π.
8. Ενίσχυση του φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω της απόκτησης εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ε.Κ.Τ. και κατά 20% από Εθνικούς πόρους


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής