Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Προηγούμενη Ο Σύνδεσμος Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος

Προηγούμενη
Ονομασία
Ρίζες
Αριστεία 1821
Ένορκοι
Εκλ. κατ. 1844-56
Εκλ. κατ. 1871

  

Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ' Σεπτεμβρίου 18,
Τ.Κ.
104 32, Αθήνα

Αριστεία του 1821 σε Αγωνιστές από τα Τσέρια Μάνης

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 1821 ΣΕ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΕΡΙΑ

 • Γερμέας Αναγνώστης, Τσέρια Καρδαμύλης, ομαδική αίτηση και πιστοποιητικό από Π. Μαυρομιχάλη και Πιέρο Πατριαρχέα, φάκ. 224, έγγρ. 144, 145, 146α. Χάλκινο, φάκ. 218, έγγρ. 028, αριθ. καταλ. 13 και έγγρ. 029, αριθ. καταλ. 35.

 • Γιαννέας Ιωάννης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 42.

 • Γιατράκος-Νικολέας Ηλίας, 1799, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 17 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 14 και έγγρ. 207.

 • Γιατράκος-Ιατράκος Στρατήγης, 1799, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 11 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 2 και έγγρ. 196.

 • Γουδουβαλέας Ιωάννης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 93.

 • Γουζέας Θεοδωράκης, Τσέρια, Κοψολαιμέικα-Καταφύγιο Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 241, αριθ. καταλ. 33.

 • Γουζέας Νικόλαος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 37.

 • Δημέας Ηλίας, Τσέρια Καρδαμύλης, ομαδική αναφορά του δήμου Καρδαμύλης από 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 39. Χάλκινο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 094, αριθ. καταλ. 22.

 • Δημητρέας Π. Βενετζάνος, Τσέρια, Λιμπόχοβα-Ζαχαριάς Καρδαμύλης, ομαδική αναφορά της 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035. Αργυρό, φάκ. 276, έγγρ. 106, αριθ. καταλ. 79 και φάκ. 281, έγγρ. 144, αριθ. καταλ. 79.

 • Θαναηλέας Νικόλαος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 110. Χάλκινο, φάκ. 274, έγγρ. 116, αριθ. καταλ. 50.

 • Καβαθέας Παναγιώτης, 1799, Τσέρια Καρδαμύλης, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 13. Δεν φέρεται στα μητρώα των αριστείων, φάκ. 37, έγγρ 192, αριθ. καταλ. 5 και έγγρ. 218. Σιδερένιο, φάκ. 218, έγγρ. 028, αριθ. καταλ. 64 και έγγρ. 029, αριθ. καταλ. 52. Χάλκινο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 094, αριθ. καταλ. 21.

 • Καντηλέας Αναγνώστης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 40.

 • Καπετανέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 33.

 • Καπουλέας Θεόδωρος, Τσέρια Καρδαμύλης, χωρίς ένδειξη αριστείου, φάκ. 138, έγγρ. 054, 055. Ομαδική αίτηση από δήμο Καρδαμύλης με πιστοποιητικό από Π. Μαυρομιχάλη και Πιέρο Πατριαρχέα, φάκ. 224, έγγρ. 144, 145, 146α. Χάλκινο, φάκ. 218, έγγρ. 028, αριθ. καταλ. 14 και έγγρ. 029, αριθ. καταλ. 48.

 • Καπουλέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, ομαδική αίτηση από δήμο Καρδαμύλης με πιστοποιητικό από Π. Μαυρομιχάλη και Πιέρο Πατριαρχέα, φάκ. 224, έγγρ. 144, 145, 146α. Σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 91.

 • Καραβοστάσης Παναγιώτης, Τσέρια-Κοψολαιμέικα-Καταφύγιο Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 241, αριθ. καταλ. 34 και φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 35.

 • Καρβελέας Ηλίας, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 157, έγγρ. 003, αριθ. καταλ. 76 και έγγρ. 167, 168. Ζήτησε αριστείο σε ομαδική αναφορά της 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035. Σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 46.

 • Καρβελέας Νικόλαος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 45.

 • Καρβελέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 114.

 • Καταστέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 094, αριθ. καταλ. 20.

 • Κουβαρέας Γιάννης, Τσέρια, Κοψολαιμέικα-Καταφύγιο Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 218, έγγρ. 028, αριθ. καταλ. 62 και έγγρ. 029, αριθ. καταλ. 50.

 • Κουβαρέας Μιχαήλ, Τσέρια, Κοψολαιμέικα-Καταφύγιο Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 259, έγγρ. 241, αριθ. καταλ. 11.

 • Κουλουμπάκης Γρηγόριος ιερομόναχος-ιερέας, 1796, Τσέρια Καρδαμύλης, κάτοικος Καλαμάτας, δεν φέρεται στα μητρώα των αριστείων, φάκ. 49, έγγρ. 151 και έγγρ. 057, αριθ. καταλ. 21. Χωρίς ένδειξη αριστείου, η αίτησή του τοποθετήθηκε στο αρχείο, φάκ. 223, έγγρ. 158, 159. Σιδερένιο, φάκ. 218, έγγρ. 194, αριθ. καταλ. 95. Χάλκινο, φάκ. 83, έγγρ. 387, 388, 389, 390. Στο έγγραφο 387 αναφέρεται: "... ο υποσημειούμενος εκλείσθην ως ενέχυρον εις την αρχήν της επαναστάσεως εντός της Τριπόλεως ομού με τους λοιπούς επισκόπους ων υπό την διεύθυνσιν του μητροπολίτου Μονεμβασίας...". Το επιβεβαιώνει πιστοποιητικό του Γεράσιμου Παγώνη.

 • Κουλουμπάκης Ιωάννης, Τσέρια Καρδαμύλης, είχε λάβει το σιδερένιο αριστείο. Ομαδική αίτηση και πιστοποιητικό από Π. Μαυρομιχάλη και Πιέρο Πατριαρχέα, φάκ. 224, έγγρ. 144, 145, 146α.

 • Κουμουνδουρέας Δημήτριος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 49. Χάλκινο, φάκ. 218, έγγρ. 028, αριθ. καταλ. 15 και έγγρ. 029, αριθ. καταλ. 49.

 • Κουρέας Χρήστος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 34.

 • Κυριακέας Δημήτριος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 43.

 • Λαλέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 241, αριθ. καταλ. 32.

 • Λαλέας Χριστόδουλος, 1769, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 2 και έγγρ 193, αριθ. καταλ. 7 και έγγρ. 201.

 • Λιβανέας Ιωάννης, 1801, Τσέρια, Κοτσιμαρέικα-Πεδινό Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 33 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 4 και έγγρ. 198.

 • Λιβανέας Πέτρος, 1800, Τσέρια, Κοτσιμαρέικα-Πεδινό Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 10 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 5 και έγγρ. 199. Αργυρό (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 220, έγγρ. 068, αριθ. καταλ. 56 και φάκ. 288, έγγρ. 018, αριθ. καταλ. 56.

 • Ματέας-Μαντέας Παρθένιος, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 094, αριθ. καταλ. 19.

 • Μαυροειδέας-Μαυρουδέας Κωνσταντής, 1784, Τσέρια Καρδαμύλης, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 28. Δεν φέρεται στα μητρώα των αριστείων, έγγρ 192, αριθ. καταλ. 11 και έγγρ. 224. Ζήτησε το αριστείο σε ομαδική αναφορά της 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035. Αργυρό φάκ. 276, έγγρ. 106, αριθ. καταλ. 78 και φάκ. 281, έγγρ. 144, αριθ. καταλ. 78. Σε έλεγχο που έγινε δεν βρέθηκε αντίγραφο διορισμού του σε πεντηκόνταρχο, φάκ. 11, έγγρ. 155, αριθ. καταλ. 11. Αναφέρεται όμως στα Αρχ. Ελλην. Παλιγγ., βιβλ. 10, σ. 387 και άλλες πηγές

 • Μαυροειδέας-Μαυρουδέας Νικόλαος, Τσέρια Καρδαμύλης, ζήτησε το αριστείο σε ομαδική αναφορά της 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035. Χάλκινο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 094, αριθ. καταλ. 17.

 • Μελετέας Κωνσταντίνος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 157, έγγρ. 003, αριθ. καταλ. 77 και έγγρ. 164, 165 και φάκ. 259, έγγρ. 241, αριθ. καταλ. 31.

 • Μελετέας Σινάνης, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 218, έγγρ. 028, αριθ. καταλ. 10 και έγγρ. 029, αριθ. καταλ. 32.

 • Μελισσαφέας Ιωάννης, Τσέρια, Κοτσιμαρέικα-Πεδινό Καρδαμύλης, χάλκινο, στις 10 Φεβρ. 1837 υπηρετούσε ως υπαξιωματικός στο Γ' ελαφρό τάγμα της Σπάρτης, φάκ. 9, έγγρ. 087, αριθ. καταλ. 3. Αργυρό, φάκ. 283, έγγρ. 215, αριθ. καταλ. 26.

 • Μπακακέας Αντώνιος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, το 1837 ήταν στρατιώτης του 4ου λόχου του 3 ελαφρού τάγματος και εγκρίθηκε για το αριστείο. Έλαβε μέρος α) Μεσσηνιακά φρούρια επί Ιμπραήμ (Γ. Πατριαρχέα), φάκ. 12, έγγρ. 084, αριθ. καταλ. 12. Ομαδική αίτηση και πιστοποιητικό από Π. Μαυρομιχάλη και Πιέρο Πατριαρχέα, φάκ. 224, έγγρ. 144, 145. Χάλκινο, φάκ. 259, έγγρ. 241, αριθ. καταλ. 6.

 • Μπακέας Νικόλαος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 157, έγγρ. 003, αριθ. καταλ. 66 και έγγρ. 171, 172.

 • Μπαούας Θεόδωρος, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 259, έγγρ. 261, αριθ. καταλ. 71.

 • Μπαούας παπα-Θεόδωρος, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 259, έγγρ. 261, αριθ. καταλ. 72.

 • Μπεκέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 41.

 • Μπεληγιαννέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, ομαδική αίτηση της 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035. Χάλκινο, φάκ. 259, έγγρ. 253α, αριθ. καταλ. 30.

 • Μπενιζελέας Ιωάννης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 36. 256

 • Μπενιζελέας Λαμπίρης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 259, έγγρ. 291, αριθ. καταλ. 61.

 • Νικολακέας Στρατηγούλης, Τσέρια Καρδαμύλης, ομαδική αναφορά της 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035. Σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 32.

 • Ξανθέας Γιαννάκης, Τσέρια, Λιμπόχοβα-Ζαχαριάς Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 274, έγγρ. 116, αριθ. καταλ. 76.

 • Πακέας-;Μπακέας Δημήτριος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, το 1837 ήταν στρατιώτης του 3ου λόχου του 3 ελαφρού τάγματος και εγκρίθηκε για το αριστείο. Έλαβε μέρος α) Πολυάραβο και Άγιο Ηλία (Α. Αλημπαρούτη-Τρουπάκη), φάκ. 12, έγγρ. 084, αριθ. καταλ. 18. Σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 102.

 • Πακέας-;Μπακέας Πέτρος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 103.

 • Παπαμαυρουλέας Κωνσταντίνος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 117. 305

 • Παπαμαυρουλέας Νικόλαος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 088, αριθ. καταλ. 1.

 • Παπαμαυρουλέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 116.

 • Παπαμαυρουλέας Πέτρος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 088, αριθ. καταλ. 3.

 • Πατιστέας Νικόλαος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 100.

 • Παυλέας Α. Κωνσταντίνος, Τσέρια Καρδαμύλης, χωρίς ένδειξη αριστείου, φάκ. 138, έγγρ. 099, 100. Ομαδική αίτηση και πιστοποιητικό από Π. Μαυρομιχάλη και Πιέρο Πατριαρχέα, φάκ. 224, έγγρ. 144, 145. Σιδερένιο, φάκ. 227, έγγρ. 003, αριθ. καταλ. 51. Χάλκινο, φάκ. 218, έγγρ. 028, αριθ. καταλ. 8 και έγγρ. 029, αριθ. καταλ. 29.

 • Πεντέας Δημητράκης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 96.

 • Περουτζέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 38.

 • Πετρουτζέας Στρατηγούλης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 94.

 • Ροχαλέας Γεώργιος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 109.

 • Ροχαλέας Δημήτριος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 111.

 • Ροχαλέας Πέτρος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 108.

 • Σαφιολέας Ιωάννης, 1797, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ.

 • καταλ.18 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 15 και έγγρ. 208 και (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 104. 345

 • Σαφιολέας Λιάκος, 1799, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 30 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 3 και έγγρ. 197. Αργυρό, φάκ. 276, έγγρ. 106, αριθ. καταλ. 77 και φάκ. 281, έγγρ. 144, αριθ. καταλ. 77.

 • Σαφιολέας Στρατηγούλης, Τσέρια Καρδαμύλης, ομαδική αναφορά της 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035. Σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 106. Αργυρό (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 220, έγγρ. 042, αριθ. καταλ. 227 και φάκ. 284, έγγρ. 071, αριθ. καταλ. 227.

 • Σαφιολέας Χρήστος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 105.

 • Σιδερέας Ιωάννης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 99.

 • Σιδερέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 101.

 • Σιδερέας Στρατηγούλης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 98.

 • Σκανδαλέας Πανάγος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 115.

 • Σκοπετέας Παναγιώτης, Τσέρια, Λιμπόχοβα-Ζαχαριάς Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 48.

 • Σκριμιζέας Βασίλειος, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 278, έγγρ. 172, αριθ. καταλ. 24.

 • Σκριμιζέας Γεώργιος, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο (κρίθηκε ως μπουλουκτζής-ομαδάρχης), το 1837 ήταν δεκανέας του 4ου λόχου του 3 ελαφρού τάγματος και εγκρίθηκε για το αριστείο.

 • Έλαβε μέρος α) Καλαμάτα, Καρύταινα, Τρίπολη (Δ. Μούρτζινο), β) Άργος (Π. Μαυρομιχάλη) και γ) Μεσσηνιακά φρούρια επί Ιμπραήμ (Π. Πατριαρχέα), φάκ. 12, έγγρ. 084, αριθ. καταλ. 6.

 • Σκριμιζέας Γεώργιος, 1789, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 19 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 10 και έγγρ. 203.

 • Σκριμιζέας Θεοδωράκης, Τσέρια-Ιατραίικα Καρδαμύλης, ομαδική αναφορά της 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035. Σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 259, έγγρ. 291, αριθ. καταλ. 29.

 • Σκριμιζέας Στρατηγούλης, 1782, Τσέρια Καρδαμύλης, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 27. Δεν φέρεται στα μητρώα των αριστείων, έγγρ. 192, αριθ. καταλ. 9 και έγγρ. 222. Χάλκινο, φάκ. 278, έγγρ. 172, αριθ. καταλ. 37. Αργυρό, φάκ. 276, έγγρ. 106, αριθ. καταλ. 76 και φάκ. 281, έγγρ. 144, αριθ. καταλ. 76.

 • Σκριμιζέας Στράτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, το 1837 ήταν στρατιώτης του 4ου λόχου του 3 ελαφρού τάγματος και εγκρίθηκε για το αριστείο. Έλαβε μέρος α) Καλαμάτα (Π. Μαυρομιχάλη), β) Καρύταινα, Τρίπολη, Βαλτέτσι (Διονύσιο Μούρτζινο), γ) Άργος (Γ. 352 Πατριαρχέα) και δ) Μεσσηνιακά φρούρια επί Ιμπραήμ (Α. Αλημπαρούτη-Τρουπάκη), φάκ. 12, έγγρ. 084, αριθ. καταλ. 8.

 • Σουρέας Δημήτριος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 88.

 • Σουρέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 89.

 • Σπανέας Νικόλαος, 1801, Τσέρια, Λεπτίνι Καρδαμύλης, κάτοικος Ανδρούσας, δεν φέρεται στα μητρώα των αριστείων, φάκ. 52, έγγρ. 116 και φάκ. 62, έγγρ. 361-2. Χωρίς ένδειξη αριστείου, φάκ. 62, έγγρ. 361 και 362.Σιδερένιο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 12 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 17 και έγγρ. 210. Αργυρό, φάκ. 195, έγγρ. 084, αριθ. καταλ. 32 και φάκ. 276, έγγρ. 153, αριθ. καταλ. 32.

 • Σπηλιώτης Ιερεμίας, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 094, αριθ. καταλ. 18.

 • Σπυρέας Γεώργιος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 90.

 • Σταματέας Κωνσταντίνος, Τσέρια Καρδαμύλης, ομαδική αίτηση και πιστοποιητικό από Π. Μαυρομιχάλη και Πιέρο Πατριαρχέα, φάκ. 224, έγγρ. 144, 145.

 • Σταυριανέας Δημητράκης, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 094, αριθ. καταλ. 24.

 • Σταυριανέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 094, αριθ. καταλ. 23.

 • Ταβουλαρέας Γεώργιος, Τσέρια, Κοψολαιμέικα, χάλκινο, φάκ. 259, έγγρ. 253α, αριθ. καταλ. 29.

 • Ταβουλαρέας Ηλίας, 1789, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 16 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 12 και έγγρ. 205.

 • Ταβουλαρέας Ιωάννης, 1813, Τσέρια, Κοτσιμαρέικα-Πεδινό Καρδαμύλης, σιδερένιο το 1859, φάκ. 305, έγγρ. 003.

 • Ταβουλαρέας Παναγιώτης, Τσέρια, Κοτσιμαρέικα-Πεδινό Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 25 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 20 και έγγρ. 213.

 • Ταβουλαρέας Πέτρος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 87.

 • Ταβουλαρίδης Αναγνώστης, Τσέρια Καρδαμύλης, ομαδική αναφορά της 16/9/43, φάκ. 193, έγγρ. 035. Αργυρό, φάκ. 276, έγγρ. 106, αριθ. καταλ. 4 και φάκ. 281, έγγρ. 144, αριθ. καταλ. 4.

 • Ταταρέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 259, έγγρ. 291, αριθ. καταλ. 30.

 • Τζανετέας Γεώργιος, Τσέρια Καρδαμύλης, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 20.

 • Τζανετέας Ιωάννης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 107.

 • Τζανετέας Κωνσταντίνος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 118.

 • Τσαουσέας-Τζαουσέας Στρατηγούλης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 92.

 • Τσιτομενέας-Τζιτομενέας Δημητράκης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο στις 10 Φεβρ. 1837, στρατιώτης στο Γ' ελαφρό τάγμα της Σπάρτης, φάκ. 9, έγγρ. 087, αριθ. καταλ. 15.

 • Τσιτομενέας-Τζιτομενέας Νικολής, Τσέρια, Λιμπόχοβα-Ζαχαριάς Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 259, έγγρ. 241, αριθ. καταλ. 28 και (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 95.

 • Τσουμπρέας-Τζουμπρέας Παναγιώτης, Τσέρια, Κοψολαιμέικα-Καταφύγιο Καρδαμύλης, ομαδική αίτηση για αργυρό και πιστοποιητικό, φάκ. 226, έγγρ. 091, 092. (Βλέπε και Καπελουζέας-Τζουμπρέας).

 • Τσουμπρέας-Τζουμπρέας Σωτήριος, Τσέρια Καρδαμύλης, χωρίς ένδειξη αριστείου, φάκ. 138, έγγρ. 103, 104. Σιδερένιο, φάκ. 227, έγγρ. 003, αριθ. καταλ. 68 και φάκ. 259, έγγρ. 300, αριθ. καταλ. 47. Χάλκινο, φάκ. 218, έγγρ. 028, αριθ. καταλ. 11 και έγγρ. 029, αριθ. καταλ. 33.

 • Φελεκέας Χαράλαμπος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 259, έγγρ. 291, αριθ. καταλ. 31.

 • Φουκέας Η. Θεόδωρος, 1813, Τσέρια, Κοτσιμαρέικα-Πεδινό Καρδαμύλης, σιδερένιο το 1859, φάκ. 305, έγγρ. 003.

 • Φουκέας Μήτρος, 1801, Τσέρια, Κοτσιμαρέικα-Πεδινό Καρδαμύλης, σιδερένιο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 14 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 16 και έγγρ. 209.

 • Φουκέας Γ. Νικόλαος, 1814, Τσέρια, Κοτσιμαρέικα-Πεδινό Καρδαμύλης, σιδερένιο το 1859, φάκ. 305, έγγρ. 003.

 • Φουκέας Μ. Νικόλαος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 088, αριθ. καταλ. 4.

 • Φουκέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο, το 1837 ήταν στρατιώτης του 4ου λόχου του 3 ελαφρού τάγματος και εγκρίθηκε για το αριστείο. Έλαβε μέρος α) Καλαμάτα, Καρύταινα (Π. Δημητρέα), β) Τρίπολη, Βαλτέτσι (Χ. Λαλέα) και Μεσσηνιακά φρούρια επί Ιμπραήμ (Αναστ. Μιχαλέα), φάκ. 12, έγγρ. 084, αριθ. καταλ. 7.

 • Φουκέας Παναγιώτης, Τσέρια Καρδαμύλης, χωρίς ένδειξη αριστείου, φάκ. 138, έγγρ. 095, 096. Ομαδική αίτηση και πιστοποιητικό από Π. Μαυρομιχάλη και Πιέρο Πατριαρχέα, φάκ. 224, έγγρ. 144, 145, 146α. Χάλκινο, φάκ. 218, έγγρ. 028, αριθ. καταλ. 21 και έγγρ. 029, αριθ. καταλ. 64.

 • Φουμουρέας Μιχαήλ, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 112.

 • Φουμουρέας Παναγιώτης, 1789, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, φάκ. 37, έγγρ. 140, αριθ. καταλ. 15 και έγγρ. 193, αριθ. καταλ. 1 και έγγρ. 195 και φάκ. 259, έγγρ. 253α, αριθ. καταλ. 31.

 • Φουμουρέας Σωτήριος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 113.

 • Φωκέας-Φουκέας Γεώργιος, Τσέρια Καρδαμύλης, πεντηκόνταρχος 1824, στις 30 Οκτωβρίου 1837 αναφέρεται ότι προοριζόταν για το αργυρό αλλά η επιτροπή δεν τον εξέτασε, φάκ. 11, έγγρ. 158, αριθ. καταλ. 32/1998. Με απόφαση του βασιλιά έλαβε το αργυρό, φάκ. 11, έγγρ. 190.

 • Φωκέας Ιωάννης, Τσέρια Καρδαμύλης, χάλκινο, το 1837 ήταν δεκανέας του 4ου λόχου του 3 ελαφρού τάγματος και εγκρίθηκε για το αριστείο. Έλαβε μέρος ως ομαδάρχης α) Μιστρά, Βλαχοκερασιά (Κ. Μαυρομιχάλη), β) Βαλτέτζι, Τρίπολη (Δ. Μούρτζινο) και γ) Μεσσηνιακά φρούρια επί Ιμπραήμ (Π. Μαυρομιχάλη), φάκ. 12, έγγρ. 084, αριθ. καταλ. 4.

 • Χασανέας Αναγν. Πέτρος, Τσέρια, Ιατραίικα Καρδαμύλης, ομαδική αίτηση και πιστοποιητικό από Π. Μαυρομιχάλη και Πιέρο Πατριαρχέα, φάκ. 224, έγγρ. 144, 145. Σιδερένιο (δια Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 081, αριθ. καταλ. 97.

 • Ψαρρέας Γεώργιος, Τσέρια Καρδαμύλης, σιδερένιο (διά Ν. Πιεράκου), φάκ. 274, έγγρ. 088, αριθ. καταλ. 2.ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 1821 ΣΕ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ + CD
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
(Έρευνα)
Εκδόσεις
ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ
Τιμή: 20,00€Καλαμάτα
27-30/7/2012


Κυκλοφορεί
το δίγλωσσο ντοκιμαντέρ

Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής