Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Προηγούμενη Ο Σύνδεσμος Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος

Προηγούμενη
Ονομασία
Ρίζες
Αριστεία 1821
Ένορκοι
Εκλ. κατ. 1844-56
Εκλ. κατ. 1871

  

Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ' Σεπτεμβρίου 18,
Τ.Κ.
104 32, Αθήνα

Εκλογικοί κατάλογοι 1844-1856, στα Τσέρια Μάνης

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 1821 ΣΕ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

Οι εκλογικοί κατάλογοι και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας που είναι στη διάθεσή μας δεν χαρακτηρίζονται πάντοτε για την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει ο αναγνώστης να θεωρήσει ότι αποτελούν αδιάψευστα τεκμήρια. Μπορεί καθένας να παρατηρήσει ότι ο αριθμός των ψηφοφόρων δεν είναι πάντοτε ανάλογος του αριθμού των κατοίκων ενός δήμου.

 

Τσέρια

 • 51/55. Ανδρέας Γεώργιος 25 γ. (=γεωργός)

 • 50/31. Δημητρέας Β. Παναγιώτης 25 γ.

 • 51/51. Καβαθέας Παναγούλης 25 γ.

 • 51/52. Καραμανέας Παναγιώτης 25 γ.

 • 50/35. Κουμουνδουρέας Κωνσταντιν 26 γ.

 • 51/54. Κουμουνδουρέας Νικόλαος 25 γ.

 • 51/62. Μπακέας Γεώργιος 25 γ.

 • 51/61. Μπακέας Σωτήρης 25 γ.

 • 50/30. Μπεκέας Γεώργιος 25 γ.

 • 51/60. Μπεκέας Παναγιώτης 25 γ.

 • 51/58. Μπεκέας Σταυριανός 25 γ.

 • 53/08. Μπενιζελέας Μήτρος 40 γ.

 • 50/34. Νικολέας Δημήτριος 25 γ.

 • 51/56. Πεντέας Στασινός 25 γ.

 • 51/64. Σαφιολέας Δημήτριος 25 γ.

 • 51/63. Σαφιολέας Σπύρος 25 γ.

 • 51.53. Σιδερέας Χρήστος 25 γ.

 • 50/32. Σκριμιζέας Βασίλειος 27 γ.

 • 50/33. Σκριμιζέας Δημήτριος 26 γ.

 • 51/57. Σκριμιζέας Στασινός 25 γ.

 • 51/59. Τσιτομενέας Παύλος 26 γ.

α) Ιατρέικα ή Άνω Τσέρια:

 • 386. Καββαθέας Παναγιώτης 40 γ.

 • 388. Καραμανέας Γεώργιος 40 γ.

 • 375. Κουλουμπέας Ιωάννης 25 γ.

 • 371. Κουμουνδουρέας Δημήτριος 50 γ.

 • 372. Κομουνδουρέας Πανάγος 30 γ.

 • 379. Λαλέας Παναγιώτης 30 γ.

 • 378. Λαλέας Χριστόδουλος 80 γ. απεβίωσε

 • 390. Νικολέας Σπύρος 40 γ.

 • 389. Νικολετσέας Στρατήγης 50 τέκτων +49/51

 • 373. Πεντέας Δημήτριος 35 γ.

 • 384. Σιδερέας Ιωάννης 35 γ.

 • 367. Σιδερέας Παναγιώτης 27 κτίστης

 • 383. Σιδερέας Στρατηγούλης 35 γ.

 • 384. Σιδερέας Σωτήριος 33 γ.

 • 47/32. Σκριμιζέας Βασίλειος 28 ποιμήν

 • 374. Σκριμιζέας Γεώργιος 55 πάρεδρος

 • 382. Σκριμιζέας Θεόδωρος 30 γ. +49/48

 • 381. Σκριμιζέας Νικόλαος 28 γ. +49/47

 • 396. Σκριμιζέας Στρατήγης 45 γ.

 • 380. Σκριμιζέας Στρατηγούλης 70 γ. απεβίωσε

 • 391. Σπυρέας Νικόλαος 70 γ.

 • 377. Χασανέας Πέτρος 35 γ.

β) Κοτσιμαρέικα ή Πεδινό:

 • 416. Καπουλέας Θεόδωρος 40 γ.

 • 52/21. Καπουλέας Παναγιώτης 25 γ.

 • 419. Κυριακέας Δημήτριος 45 γ.

 • 410. Λιβανέας Ιωάννης 45 π.

 • 408. Λιβανέας Παναγιώτης 70 γ. απεβίωσε

 • 422. Λιβανέας Πέτρος 45 γ.

 • 406. Μαυροδέας Κωνσταντίν 60 γ.

 • 409. Μαυροδέας Νιάρχος 50 π.

 • 51/68. Μαυρουδέας Χρήστος 25 γ.

 • 404. Μελισσαφέας Ιωάννης 55 γ. απεβίωσε

 • 50/09. Μελισσαφέας Στασινός 27 γ.

 • 52/17. Μελισσαφέας Στυλιανός 25 γ.

 • 52/18. Μουτσουρέας Θεόδωρος 25 γ.

 • 52/19. Μουτσουρέας Νικόλαος 26 γ.

 • 50/13. Μπελογιαννέας Π. Γεώργιος 27 γ.

 • 52/20. Μπελογιαννέας Γεώργιος 25 γ.

 • 50/15. Μπελογιαννέας Π. Νικόλαος 25 γ.

 • 51/69. Μπελογιαννέας Νικόλαος 25 γ.

 • 418. Μπελογιαννέας Παναγιώτης 40 π.

 • 412. Νικολακέας Χρήστος 33 γ.

 • 413. Νικολακέας Στρατηγούλ 40 π. απεβίωσε

 • 50/16. Σπανέας Δ. Χρήστος 25 γ.

 • 405. Σπυρέας Δημήτριος 60 γ.

 • 50/17. Σπυρέας Δ. Παναγιώτης 29 γ

 • 417. Παυλέας Κωνσταντίν 43 γ.

 • 51/70. Παυλέας Κ. Παναγιώτης 25 γ.

 • 411. Ταβουλαρίδης Αναγνώστης 30 Δικηγόρος

 • 50/11. Ταβουλαρέας Γ. Γρηγόριος 25 γ.

 • 414. Ταβουλαρέας Ιωάννης 30 π.

 • 50/14. Ταβουλαρέας Γ. Ιωάννης 25 γ.

 • 415. Ταβουλαρέας Πέτρος 26 π.

 • 51/67. Φουκέας Γ. Αθανάσιος 25 γ.

 • 420. Φουκέας Γεώργιος 50 γ. απεβίωσε

 • 50/11. Φουκέας Δ. Γεώργιος 26 γ.

 • 51/65. Φουκέας Μήτρ Γεώργιος 25 γ.

 • 51/66. Φουκέας Ιωάννης 25 γ.

 • 407. Φουκέας Μήτρος 45 γ. +49/50

 • 50/10. Φουκέας Δημ Νικόλαος 28 γ

 • 50/18. Φουκέας Π. Νικόλαος 28 γ.

 • 421. Φουκέας Παναγιώτης 50 γ.

γ) Κοψολαιμέικα - Καταφύγιο:

 • 52/23. Γεωργακέας Γεώργιος 25 γ.

 • 438. Γουζέας Νικόλαος 40 γ.

 • 443. Καπετανέας Γεώργιος 28 γ.

 • 445. Καπετανέας Παναγιώτης 29 γ.

 • 426. Καπουλέας Παναγιώτης 40 γ.

 • 446. Καραβοστάσης Παναγιώτης 35 γ.

 • 436. Κουβαρέας Ιωάννης 50 γ.

 • 47/42. Κουβαρέας Κωνσταντίν 28 γ.

 • 437. Κουβαρέας Μιχαήλ 60 γ. απεβίωσε

 • 431. Κουκέας Παναγιώτης 60 π.

 • 52/24. Κουμουνδουρέας Ευστράτιος 28 γ.

 • 442. Κουρέας Χρήστος 40 π. +49/55

 • 427. Λιακέας Αναγώστης 40 γ.

 • 427. Λιακέας Παναγιώτης 35 γ.

 • 433. Μπενιζελέας Δημήτριος 28 π.

 • 434. Μπενιζελέας Ιωάννης 28 γ.

 • 435. Μπενιζελέας Ιωάννης 30 γ.

 • 432. Μπενιζελέας Ηλίας 60 γ.

 • 47/01. Μπενιζελέας Λιμπέριος 34 γ.

 • 47/43. Μπενιζελέας Παναγιώτης 27 π.

 • 47/41. Μπενιζελέας Σωτήριος 28 στρατιώτης +52/22

 • 444. Ξανθέας Στασινός 28 γ.

 • 424. Παπαδέας Στρατήγης 80 γ.

 • 423. Στρατηγουλέας Θεόδωρος 80 γ. απεβίωσε

 • 439. Ταβουλαρέας Γεώργιος 45 γ. +49/52

 • 50/08. Ταβουλαρέας Δημήτριος 25 γ.

 • 50/07. Ταβουλαρέας Ευστράτιος 27 γ.

 • 425. Ταβουλαρέας Ηλίας 45 γ.

 • 440. Τσαουσέας Παναγιώτης 45 γ. +49/53

 • 441. Τσαουσέας Στρατηγούλ 26 γ. +49/54

 • 429. Τσουμπρέας Παναγιώτης 60 γ.

 • 430. Τσουμπρέας Σωτήρης 39 γ.

δ) Λιμπόχοβα - Ζαχαριάς:

 • 398. Γιαννέας Ιωάννης 35 γ.

 • 393. Δημητρέας Βενετσάνος 35 γ.

 • 395. Μαρτέας Ιωάννης 30 γ.

 • 397. Μπενέας Αναστάσιος 40 γ.

 • 396. Μπενέας Παναγιώτης 38 γ.

 • 400. Ξανθέας Ιωάννης 45 γ.

 • 399. Περουτσέας Στρατηγούλης 33 γ.

 • 403. Σκοπετέας Παναγιώτης 30 στρατιώτης

 • 392. Σωτηρέας Παναγιώτης 50 αξιωματικός

 • 394. Τσιτομενέας Νικόλαος 38 γ. +49/49

 • 401. Τσιτομενέας Σπύρος 70 γ.

 • 402. Ψαρρέας Γεώργιος 38 τέκτων

ε) Τσέρια:

 • 478. Βασιλέας Παύλος 33 γ.

 • 472. Γερμέας Γιαννάκης 35 γ. απεβίωσε

 • 467. Γιαννέας Αναγνώστης 25 π.

 • 447. Δημέας Ηλίας 35 γ.

 • 448. Δημέας Σαράντος 45 γ.

 • 462. Θαναϊλέας Νικόλαος 35 γ. +49/57

 • 465. Κανδηλέας Αναγνώστης 35 π.

 • 479. Καρβελέας Γιαννάκης 60 γ.

 • 449. Καρβελέας Ηλίας 28 γ.

 • 456. Καρβελέας Κωνσταντίνος 28 γ.

 • 47/47. Καρβελέας Παναγιώτης 27 γ.

 • 471. Κυνέας Αναγνώστης 33 γ.

 • 49/58. Λεκέας Δημήτριος 35 γ.

 • 474. Μελετέας Δημήτριος 40 γ.

 • 475. Μελετέας Κωνσταντίν 35 γ.

 • 450. Μελετέας Νικόλαος 50 γ.

 • 457. Μπακακέας Αντώνιος 33 π.

 • 458. Μπακακέας Θεόδωρος 26 π. +47/49

 • 485. Μπακέας Νικόλαος 40 γ.

 • 459. Μπολαλέας Ιωάννης 55 γ.

 • 47/48. Μπολαλέας Μήτρος 25 π.

 • 460. Μπολαλέας Παναγιώτης 30 π. απεβίωσε

 • 484. Παναγουλέας Δημήτριος 70 γ. απεβίωσε

 • 473. Παπαδέας Αναγνώστης 45 γ.

 • 47/46. Παπαδέας Κωνσταντίνος 26 γ.

 • 470. Παπαδέας Παναγιώτης 45 π.

 • 47/45. Παπαδέας Πέτρος 30 γ.

 • 481. Πατιστέας Κωνσταντινος 30 γ.

 • 48/05. Πατιστέας Νικόλαος 28 γ.

 • 482. Πατιστέας Παναγιώτης 30 γ. +49/59

 • 480. Πικέας Δημήτριος 30 στρατιώτης

 • 48/07. Πικέας Πέτρος 28 γ.

 • 48/06. Ροχαλέας Βασίλειος 30 γ.

 • 466. Ροχαλέας Γεώργιος 28 π.

 • 461. Ροχαλέας Δημήτριος 50 γ.

 • 464. Ροχαλέας Παναγιώτης 55 π.

 • 463. Ροχαλέας Πέτρος 40 γ. απεβίωσε

 • 487. Ροχαλέας Στρατήγης 45 γ.

 • 479. Σαφιολέας Ιωάννης 33 π.

 • 488. Σαφιολέας Ιωάννης 35 γ. απεβίωσε

 • 476. Σαφιολέας Λιάκος 45 γ.

 • 483. Σαφιολέας Στρατηγούλης 40 π.

 • 47/50. Σαφιολέας Χρήστος 30 π.

 • 468. Σκανδαλέας Παναγιώτης 30 π.

 • 469. Σκανδαλέας Παναγιώτης 40 π.

 • 452. Σταματέας Βασίλειος 28 π.

 • 451. Σταματέας Κωνστανίνος 31 γ

 • 453. Σταματέας Λιάκος 26 π.

 • 486. Τζανετέας Ιωάννης 28 γ. +49/60

 • 455. Φουμουρέας Μιχαήλ 30 γ. +49/56

 • 454. Φουμουρέας Παναγιώτης 28 γ.

 • 47/44. Φουμουρέας Σωτήριος 28 γ.ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 1821 ΣΕ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ + CD
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
(Έρευνα)
Εκδόσεις
ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ
Τιμή: 20,00€Καλαμάτα
27-30/7/2012


Κυκλοφορεί
το δίγλωσσο ντοκιμαντέρ


 


Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής