Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Προηγούμενη Ο Σύνδεσμος Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος

Προηγούμενη
Ονομασία
Ρίζες
Αριστεία 1821
Ένορκοι
Εκλ. κατ. 1844-56
Εκλ. κατ. 1871

  

Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ' Σεπτεμβρίου 18,
Τ.Κ.
104 32, Αθήνα

Εκλογικοί κατάλογοι 1871, στα Τσέρια Μάνης

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 1821 ΣΕ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους βρίσκονται οι εκλογικοί κατάλογοι της Μάνης του έτους 1871, οι οποίοι όμως δεν έχουν δοθεί στο αναγνωστήριο. Είναι απόκτημα παλαιοτέρων χρόνων και δίνεται η ευκαιρία στους Μανιάτες ερευνητές της ιστορίας του τόπους μας να τους χρησιμοποιήσουν. Να σημειωθεί ότι οι κατάλογοι αυτοί δεν είναι χειρόγραφοι αλλά τυπωμένοι. Πρόκειται για καταλόγους που έχουν συνταχθεί σε προηγούμενα χρόνια και έχουν γίνει αναθεωρήσεις και προστέθηκαν νέοι ψηφοφόροι. Γι’ αυτό η ηλικία πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη με επιφύλαξη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Το 1871 στους καταλόγους είχαν γραμμένους τους εκλογείς κατ’ αλφαβητική σειρά του βαφτιστικού τους ονόματος. Τώρα με την αντιγραφή τοποθετήθηκαν με τη σειρά του επωνύμου, για να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους, ακόμη να βρίσκονται χωρίς δυσκολία όλα τα μέλη μιάς οικογένειας.

Αρχικά γράφεται ο αριθμός καταλόγου, ώστε εάν κάποιος ανατρέξει στα πρωτότυπα των καταλόγων, να βρει εύκολα το όνομα που αναζητεί. Μετά τον αριθμό αυτό γράφεται το επώνυμο, ακολουθεί το όνομα του πατέρα και το βαφτιστικό του εκλογέα. Στη συνέχεια γράφεται η ηλικία, την οποία δεν μπορεί κανείς να την θεωρεί πάντα ως ακριβή. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι γραμμένη σε παρένθεση η χρονολογία γέννησης. Στα ονόματα που έχουν προστεθεί σε αναθεώρηση των καταλόγων, δίπλα στην ηλικία γράφεται ο χρόνος της αναθεώρησης. Τέλος σημειώνεται το επάγγελμα του εκλογέα, όπου το γράμμα γ σημαίνει γεωργός, το π σημαίνει ποιμένας και το κ κτηματίας. Στην αναζήτηση των ονομάτων να θυμάται ο ερευνητής, ότι μπορεί να υπάρχουν μικροδιαφορές στα ονόματα όπως γράφονταν τότε και όπως είναι γνωστά σήμερα, π.χ. Λιέας ή Ηλιέας, Τσαουσέας ή Τζαουσέας, Τσιφολάκος ή Τζιφολάκος, Μπογέας ή Μπουγέας, Δαβάκης ή Νταβάκης, Δαμήλος ή Νταμήλος κλπ. Μερικές φορές έγιναν διορθώσεις και προτιμήθηκε ο τύπος που ισχύει σήμερα, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν γραμμένα όλα με τον ίδιο τύπο. Σε λίγες περιπτώσεις υπήρχαν διπλοεγγεγραμμένοι και σε αυτούς υπάρχουν σημεία για να αναγνωρίζονται.

 

ΤΣΕΡΙΑ

Στα Τσέρια υπάγονται οι ακόλουθοι οικισμοί: Άνω Τσέρια, Γιατρέικα, Λιμπόχοβα

(Ζαχαριάς), Κοψολαιμέικα (Καταφύγιο), Κοτζιμαρέικα (Πεδινό) και Λεφτίνι. ]

 • 0877 Αναγνωστέας Αναγν. Ηλίας 35 γεωργός (1867)

 • 1138 Βελογιαννέας Νικολ. Λύσανδρος 25 " (1871) Κοτσιμ.

 • 1136 Βενιζελέας Λιμπερ. Ευριπίδης 25 " (1871) Λιμπ.

 • 1135 Βενιζελέας Ιωάνν. Μιχαήλ 25 " (1871) Λιμπ.

 • 0988 Γερμέας Ιωάνν. Γ. 35 " (1868)

 • 0199 Γεωργέας Ιωάνν. Γεώργιος 32 ποιμήν

 • 0191 Γιαννέας Ευστρ. Αναστάσιος 50 γεωργός

 • 0196 Γιαννέας Αναγν. Βασίλειος 23 "

 • 0880 Γιαννέας Ιωάνν. Ευστράτιος 25 " (1867) Α. Τσέρ.

 • 0960 Γουζέας Θεοδ. Ευστράτιος 24 " (1867) "

 • 1057 Γουρδουβελέας Ιωάνν. Ευάγγελος 24 " (1870) Λιμπ.

 • 0204 Καβαθέας Παναγ. Ευστράτιος 23 ποιμήν

 • 0190 Καντηλέας Ηλία Αναστάσιος 45 γεωργός

 • 0796 Καπουλέας Παναγ. Πέτρος 24 " (1865)

 • 1042 Καρβελέας Ηλία Μιχαήλ 22 " (1869) Α. Τσερ.

 • 0201 Κουκέας Ευστρ. Δημήτριος 54 "

 • 1022 Κουκέας Παναγ. Πέτρος 22 " (1869)*

 • 1139 Κουκέας Παναγ. Πέτρος 25 " (1871)*

 • 0896 Κουλουμπέας Παναγ. Γ. 22 δημοδιδάσκαλος (1867)

 • 1128 Κουμουνδουρέας Παναγ. Ι. γεωργός(1871)Α. Τσέρ.

 • 0193 Κυνέας Παναγ. Αναγνώστης 55 "

 • 1103 Κυριακέας Π. 22 " (1870) Κοτσιμ.

 • 0923 Λαχέας Παναγ. Γεώργιος 22 " (1867) Α. Τσέρ

 • 1027 Λιβανέας Ιωάνν. Π. 22 "(1869)Κοτσιμ.

 • 0881 Λιβανέας Ιωάνν. Χρήστος 25 " (1867) "

 • 1061 Λυμπερέας Βασιλ. Λεωνίδας 23 " (1870)

 • 1137 Μαυρουδέας Χρηστ. Δημήτριος 22 " (1871) "

 • 0192 Μαυρουλίδης Νικολ. Αναγνώστης 32 "

 • 0829 Μελετέας Θεοδ. Ευστράτιος 22 " (1866) Α. Τσέρ.

 • 0831 Μελετέας Ζαχαρία Π. 22 " (1866) "

 • 0830 Μελετέας Δημητρ. Σάβ. 22 " (1866) "

 • 1102 Μπακέας Γ. Ι. 22 " (1870) Λιμπ.

 • 0878 Μπακέας Νικόλαος 60 " (1867) "

 • 1134 Μπενιζελέας Παναγ. Ανδρέας 25 " (1871) "

 • 0874 Μπενιζελέας Ιωάνν. Ηλίας 22 ποιμήν (1867) "

 • 1133 Μπενιζελέας Παναγ. Ιωάννης 22 γεωργός(1871) "

 • 0875 Μπενιζελέας Λιμπέρ. Λεωνίδας 26 " (1867) "

 • 0993 Μπενιζελέας Λιμπέρ. Περικλής 22 " (1868) "

 • 0194 Νικολέας Ευστρ. Αναγνώστης 58 ράπτης

 • 0876 Παπαδέας Ευστρ. Θεόδωρος 25 στρατιώτ(1867);Α. Τσέρ.

 • 0996 Παπαδέας Ευστρ. Θ. 22 γεωργός (1868)

 • 0997 Παπαδέας Ευστρ. Π. 23 " (1868)

 • 1132 Παπαδόπουλος Αντ. Ευστράτιος 22 " (1871)

 • 1028 Παυλέας Κωνστ. Ιωάννης 22 " (1869) Κοτσιμ.

 • 0202 Πεντέας Τζανέτου Δημήτριος 50 "

 • 0203 Πεντέας Δημητρ. Ευστράτιος 35 "

 • 1026 Περουτζέας Γεωργ. Παναγιώτης 22 " (1869) Λιμπ.

 • 1025 Περουτζέας Ευστρ. Παναγιώτης 22 " (1869) "

 • 0987 Πικέας Δημητρ. Αριστείδης 22 " (1868)

 • 1130 Πικέας Δημητρ. Αριστείδης 25 " (1871)

 • 1131 Πικέας Δημητρ. Κωνσταντίνος 22 " (1871)

 • 0986 Ροχαλέας Βασιλ. Αθανάσιος 22 " (1868) Α. Τσέρ.

 • 0197 Ροχαλέας Παναγ. Βασίλειος 40 ποιμήν "

 • 1126 Σαφιολέας Ιωάνν. Γρηγόριος 25 γεωργός (1871) "

 • 0832 Σιδερέας Ιωάνν. Αθανάσιος 25 " (1866)

 • 0782 Σιδερέας Ιωάνν. Βασίλειος 24 " (1865)

 • 0200 Σιδερέας Παναγ. Γεώργιος 23 "

 • 1129 Σιδερέας Σωτηρ. Γεώργιος 23 " (1871)

 • 0989 Σιδερέας Ιωάνν. Ευστράτιος 25 " (1868)

 • 0198 Σκριμιζέας Ευστρ. Βασίλειος 35 "

 • 1224 Σκριμιζέας Ευστρ. Νικόλαος 25 " (1871)

 • 0195 Σταματέας Παναγ. Βασίλειος 55 ποιμήν

 • 0985 Σταματέας Βασίλ. Παναγιώτης 23 γεωργός (1868)

 • 0990 Σταματέας Ιωάνν. Ν. 22 " (1868)

 • 0991 Ταβουλαρέας Αναγν. Βενιζέλος 22 " (1868) Α. Τσερ.

 • 1127 Ταβουλαρέας Αντ. Γρηγόριος 23 " (1871) "

 • 1021 Ταβουλαρίδης Αναγν. Κωνσταντίνος 24 " (1869) "

 • 0879 Ταβουλαρίδης Αναγν. Νικόλαος 25 " (1867) "

 • 1023 Ταβουλαρίδης Ιωάνν. Παναγιώτης 22 " (1869) "

 • 1020 Ταβουλαρίδης Αναγν. Χρήστος 22 " (1869) "

 • 0992 Τζανετέας Ιωάνν. Γεώργιος 22 " (1868) "

 • 0833 Τζανετέας Ιωάνν. Σωτήριος 25 " (1866) "

 • 0834 Τζανετέας Ιωάνν. Χρήστος 22 " (1866) "

 • 0994 Τζουμπρέας Σωτηρ. Στ. 23 " (1868) Λιμπ.

 • 0995 Τζουμπρέας Σωτήρ. Π. 25 " (1868) "

 • 0783 Ψαρέας Γεωργ. Ηλίας 25 " (1865) "

 

Α Ν . ΤΣΕΡΙΑ - ΓΙΑΤΡΕΪΚΑ

 • 0249 Αθαναηλέας Νικολ. Γρηγόριος 28 ποιμήν

 • 0213 Αθαναηλέας Νικολ. Θεόδωρος 35 "

 • 0243 Γιαννέας Παναγ. Στυλιανός 32 "

 • 0215 Γοτζέας Ευστρ. Θεόδωρος 50 γεωργός

 • 0209 Δημέας Παναγ. Ηλίας 65 "

 • 0229 Δημέας Ηλία Παναγιώτης 35 "

 • 0235 Καβαθέας Δημητρ. Παναγιώτης 40 "

 • 0240 Καβαθέας Παναγ. Στασινός 32 "

 • 0248 Καραμανέας Γεωργίου Παναγιώτης 35 τέκτων

 • 0246 Καραμανέας Γεωργίου Χαράλαμπος 25 γεωργός

 • 0208 Καρβελέας Κωνστ. Ευάγγελος 23 βαφεύς

 • 0219 Κουλουμπέας Ευστρ. Ιωάννης 50 κτηματίας

 • 0205 Κουμουνδουρέας Δημητρ. Ευστράτιος 40 ποιμήν

 • 0220 Κουμουνδουρέας Δημητρ. Κωνσταντίνος 33 "

 • 0228 Κουμουνδουρέας Δημητρ. Νικόλαος 55 κτηματίας

 • 0245 Λαγέας Παναγ. Χρήστος 25 ποιμήν

 • 0214 Μελετέας Νικολ. Θεόδωρος 75 γεωργός

 • 0222 Μελετέας Μιχ. Κωνσταντίνος 55 ‘’

 • 0224 Μελετέας Δημητρ. Μιχαήλ 30 ποιμήν

 • 0212 Μπακακέας Παναγ. Θεόδωρος 45 γεωργός

 • 0218 Μπεκέας Νικολ. Ιωάννης 26 "

 • 0241 Μπακέας Νικολ. Σωτήριος 32 κτηματίας

 • 0236 Νικολέας Ηλία Παναγιώτης 32 "

 • 0231 Ροχαλέας Δημητρ. Παναγιώτης 26 ποιμήν

 • 0250 Σαφιολέας Ευστρ. Δημήτριος 33 κτηματίας

 • 0206 Σαφιολέας Δημητρ. Ευστράτιος 50 ποιμήν

 • 0210 Σαφιολέας Παναγ. Ηλίας 50 κτηματίας

 • 0217 Σαφιολέας Μιχαήλ Ιωάννης 50 ποιμήν

 • 0221 Σαφιολέας Ιωάνν. Κωνσταντίνος 80 κτηματίας

 • 0247 Σαφιολέας Ηλία Σπύρος 35 γεωργός

 • 0244 Σαφιολέας Μιχαήλ Χρήστος 45 ποιμήν

 • 0234 Σιδερέας Πέτρ. Παναγιώτης 55 κτίστης

 • 0211 Σκριμιζέας Ευστρ. Ηλίας 23 ράπτης

 • 0237 Σκριμιζέας Ευστρ. Παναγιώτης 35 γεωργός

 • 0238 Σκριμιζέας Γεωργίου Στασινός 35 κτηματίας

 • 0207 Σταματέας Κωνστ. Ευστράτιος 23 βαφεύς

 • 0251 Σταματέας Παναγ. Ηλίας 45 ποιμήν

 • 0216 Τζανετέας Νικολ. Ιωάννης 40 γεωργός

 • 0223 Τζανετέας Νικολ. Κωνσταντίνος 40 "

 • 0226 Τζανετέας Νικολ. Νικόλαος 35 "

 • 0230 Τρουπάκης Βασιλ. Παύλος 56 παντοπώλης

 • 0232 Τρουπάκης Παύλ. Παναγιώτης 25 γεωργός

 • 0227 Τσαγκέας Δημητρ. Νικόλαος 55 κτηματίας

 • 0225 Φουμουρέας Παναγ. Μιχαήλ 50 γεωργός

 • 0242 Φουμουρέας Παναγ. Σωτήριος 43 κτηματίας

 • 0233 Χασανέας Πέτρ. Παναγιώτης 28 ποιμήν

 

ΚΟΤΣΙΜΑΡΕΪΚΑ - ΠΕΔΙΝΟ

 • 0255 Βελογιαννέας Παναγ. Γεώργιος 34 γεωργός

 • 0264 Βελογιαννέας Παναγ. Ιωάννης 25 κτηματίας

 • 0798 Βελογιαννέας Γεωργ. Παναγιώτης 22 γεωργός (1865)

 • 0272 Βελογιαννέας Θεοδ. Παναγιώτης 60 κτηματίας

 • 0276 Καπετανέας Αναγν. Παναγιώτης 55 γεωργός

 • 0271 Καπουλέας Θεοδ. Παναγιώτης 45 πάρεδρος

 • 0281 Καραβίτης Παναγιώτης 55 γεωργός

 • 0839 Κουρέας Χρήστ. Ευστράτιος 21 " (1866)

 • 0252 Κυριακέας Δημητρ. Αναστάσιος 27 "

 • 0261 Κυριακέας Κυριάκη Δημήτριος 60 κτηματίας

 • 0265 Κυριακέας Δημητρ. Ιωάννης 25 "

 • 0278 Κυριακέας Δημητρ. Παναγιώτης 23 γεωργός

 • 0286 Κυριακέας Δημητρ. Χρήστος 30 κτίστης

 • 0258 Λιβανέας Ιωάνν. Γεώργιος 30 γεωργός

 • 0998 Μαυρουδέας Χρήστ. Κ. 23 " (1868)

 • 0287 Μαυρουδέας Χρήστ. Χρήστος 30 κτηματίας

 • 0256 Μελισαφέας Ιωάνν. Γεώργιος 24 γεωργός

 • 0263 Μουτζουρέας Παναγ. Θεόδωρος 38 κτηματίας

 • 0257 Νικολακέας Ευστρ. Γεώργιος 30 γεωργός

 • 0270 Νικολακέας Ευστρ. Νικόλαος 22 "

 • 0279 Νικολακέας Ευστρ. Παναγιώτης 24 "

 • 0282 Νικολακέας Ευστρ. Ραφαήλ 25 εργάτης

 • 0288 Νικολακέας Νικολ. Χρήστος 50 ποιμήν

 • 0267 Παυλέας Κωνστ. Ιωάννης 22 "

 • 0274 Παυλέας Κωνστ. Παναγιώτης 23 κτηματίας

 • 0259 Σπανέας Δημητρ. Γεώργιος 23 γεωργός

 • 0260 Σπανέας Πούλου Γεώργιος 32 ποιμήν

 • 0262 Σπανέας Σταυριαν. Δημήτριος 60 κτηματίας

 • 0266 Σταυριανέας Δημητρ. Ιωάννης 23 "

 • 0792 Ταβουλαρέας Μπαλακτά Ιωάννης 45 ποιμήν (1865)

 • 0275 Ταβουλαρέας Πέτρ. Παναγιώτης 22 γεωργός

 • 0277 Ταβουλαρέας Παναγ. Πέτρος 40 "

 • 0285 Ταβουλαρέας Ιωάνν. Σπύρος 24 ποιμήν

 • 0283 Ταβουλαρέας Αναγν. Σωτήριος 23 "

 • 0280 Ταβουλαρίδης Αναγν. Πέτρος 25 γεωργός

 • 0284 Τσαουσέας Ευστρ. Σωτήριος 22 "

 • 0254 Φουκέας Γεωργ. Αθανάσιος 28 "

 • 0253 Φουκέας Γεωργ. Αλέξανδρος 25 "

 • 0268 Φουκέας Γεωργ. Νικόλαος 40 "

 • 0269 Φουκέας Παναγ. Νικόλαος 40 "

 • 1003 Φουκέας Πέτρ. Ν. 23 " (1868)

 • 1004 Φουκέας ή Μητρέας Θεοδ. Π. 22 " (1868)

 • 273 Φουκέας Νικολ. Παναγιώτης 65 κτηματίας

 

ΚΟΨΟΛΑΙΜΕΪΚΑ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

 • 0836 Καπουλέας Παναγ. Αναγνώστης 23 γεωργός (1866)

 • 0837 Καπουλέας Παναγ. Μιχαήλ 21 " (1866)

 • 0835 Κουκέας Παναγ. Χρήστος 24 " (1866)

 

ΛΙΜΠΟΧΟΒΑ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 • 0296 Βενιζελέας Δημήτριος 50 γεωργός

 • 0312 Βεν(λ)ιζελέας Ηλία Παναγιώτης 34 "

 • 0300 Γουζέας Νικολ. Ευστράτιος 35 "

 • 0309 Γουζέας Νικόλαος 55 "

 • 0303 Γουρδουβελέας Ιωάνης 40 ποιμήν

 • 0317 Καπουλέας Παναγ. Χρήστος 30 γεωργός

 • 0308 Κουβαρέας Γεωργ. Μιχαήλ 25 "

 • 0311 Κουκέας Παναγιώτης 45 ποιμήν

 • 0289 Μπακέας Παναγ. Αναστάσιος 30 χωροφύλαξ

 • 0292 Μπακέας Παναγ. Γεώργιος 32 γεωργός

 • 0302 Μπακέας Παναγ. Ιωάννης 28 "

 • 0315 Μπακέας Αναστ. Παναγιώτης 30 (ή 80) ποιμήν

 • 0304 Μπενιζελέας Βασιλ. Ιωάννης 45 στρατιώτης

 • 0307 Μπενιζελέας Μιχ. Λιμπέρης 50 σύμβουλος

 • 0318 Μπενιζελέας Ιωάνν. Χρήστος 24 ποιμήν

 • 0291 Ξανθέας Ιωάνν. Γεώργιος 30 γεωργός

 • 0313 Ξανθέας Ιωάνν. Πέτρος 28 "

 • 0298 Παπαδέας Ευστράτιος 50 ποιμήν

 • 0298 Περουτζέας Ευστράτιος 45 τέκτων

 • 0301 Σκοπετέας Θεόδωρος 38 στρατιώτης

 • 0314 Σκοπετέας Παναγιώτης 50 γεωργός

 • 0310 Σπανέας Ιωάνν. Νικόλαος 28 "

 • 0294 Ταβουλαρέας Γεωργ. Γρηγόριος 35 "

 • 0305 Ταβουλαρέας Γεωργ. Ιωάννης 40 "

 • 0299 Ταβουλαρίδης Γεωργ. Ευστράτιος 35 δικαστής

 • 0290 Τζαρέας Γεώργιος 50 γεωργός

 • 0293 Τζουμπρέας Σωτηρ. Γεώργιος 28 "

 • 0295 Τζουμπρέας Σωτηρ. Δημήτριος 30 "

 • 0316 Τζουμπρέας Σωτηρ. Ραφαήλ 22 "

 • 0999 Ψαρρέας Γεωργ. Ιωάννης 23 " (1868)

 • 0306 Ψαρρέας Γεωργ. Κωνσταντίνος 23 "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 1821 ΣΕ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ + CD
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
(Έρευνα)
Εκδόσεις
ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ
Τιμή: 20,00€Καλαμάτα
27-30/7/2012


Κυκλοφορεί
το δίγλωσσο ντοκιμαντέρ


 


Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής