Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αρχική Προηγούμενη Ο Σύνδεσμος Μάνη Εκδηλώσεις Μανιάτικο Πανόραμα Χορευτικό Εκδόσεις Ταΰγετος

Προηγούμενη
Ονομασία
Ρίζες
Αριστεία 1821
Ένορκοι
Εκλ. κατ. 1844-56
Εκλ. κατ. 1871

  

Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ' Σεπτεμβρίου 18,
Τ.Κ.
104 32, Αθήνα

Ένορκοι στα χρόνια του Όθωνα, από τα Τσέρια Μάνης

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 1821 ΣΕ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

Στον κατάλογο των υποψηφίων ενόρκων περιλαμβάνονται όσοι των δημοτών απολάμβαναν τα πολιτικά και δημόσια δικαιώματα και είχαν συμπληρωμένο το 25 έτος της ηλικίας τους.

Ο Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ, ένας από τα μέλη της αντιβασιλείας επί Όθωνος, στο βιβλίο του "Ο Ελληνικός Λαός", (μετάφραση Αθήνα 1976, σ. 633), γράφει περί αυτών: "Σαν ένορκοι μπορούσαν να κληθούν όσοι δεν ασκούσαν επάγγελμα ανάρμοστο με το λειτούργημα του ενόρκου, όσοι λόγω του επαγγέλματός τους ήσαν οπωσδήποτε μορφωμένοι, και είχαν και κάποια σχετική οικονομική επιφάνεια. Συνεπώς ένορκοι συνήθως γίνονταν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των ελληνικών σχολείων, των γυμνασίων και του Πανεπιστημίου, όλα τα μέλη της Ακαδημίας Επιστημών, καθώς και όλοι οι ιατροί εφ' όσον δεν ήσαν αλλοδαποί, όσοι είχαν ακίνητη περιουσία από 5.000 δρχ και άνω ή ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 1.000 δραχμών, και τέλος οι συμβολαιογράφοι". (Οργανισμός δικαστηρίων άρθρα 45 και 46).

 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΙΤΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ

ΦΕΚ: 1844, σ. 213. 1845, π.σ. 12. 1850, π.σ. 93. 1851, π.σ. 100. 1852, π.σ. 115-6, 1853,

π.σ. 24. 1854, π.σ. 116-7. 1855, π.σ. 118-9. 1856, π.σ. 82-3. 1857, π.σ. 131-2. 1858, π.σ.

120. 1859, π.σ. 115. 1860, π.σ. 66 και 1861, π.σ, 74-5.

 

Τσέρια (Ε.ε.=ετήσιο εισόδημα)

Μπενιζελέας Β. Ιωάννης (έτη 1850-1-2-3-4-5-6-7-8-9-60-61), γενν. 1815, δημοτικός σύμβουλος. Ε. ε. 900 δρχ.

Παπαδέας Αναγνώστης (έτη 1850-1-2-3-4-5-6-7-8-9-60-61), γενν. 1800, γεωργός. Ε. ε. 1.000 δρχ.

Σωτηρέας Παναγιώτης (έτη 1844-5-50-1-2-3-4-5-6-7-8-9-60-61), γενν. 1790, κτηματίας. Ε. ε.1.200 δρχ.

Ταβουλαρίδης Αναγνώστης (έτη 1851-2-3), γενν. 1811, κτηματίας. Ε. ε. 1.300 δρχ.ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 1821 ΣΕ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ + CD
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
(Έρευνα)
Εκδόσεις
ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ
Τιμή: 20,00€


Copyright © 2008 Σύνδεσμος Τσεριωτών Αττικής